2017/10/20 Улаанбаатар
2017 оны 07 сарын 07

Сонгогчдын саналыг мөнгөөр худалдан авч байна, нэг хүнд 2-3 саналын хуудас өгч байна гэх мэдээллүүд гараад байна.

Сэтгэгдэл